GALA STRAŻACKA – RATOWNICY W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ

W sobotę 12 maja br. miała miejsce uroczystość z okazji Gali Strażackiej – Ratownicy w Służbie Niepodległej, na którą składało się wręczenie sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobrowicach, otwarcie i poświęcenie kompleksu budynków, w tym remizy strażackiej, wręczenie medali, wyróżnień i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz ćwiczeń sportowo-pożarniczych jednostek OSP z ternu naszego powiatu.  Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, jak również emerytów i rencistów pożarnictwa, koncelebrowana przez ks. proboszcza Jerzego Waścińskiego oraz kapelana ks. ppłk. Jana Zapotocznego w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach. Po mszy św. dokonano otwarcia drogi powiatowej pod przewodnictwem starosty krośnieńskiego Mirosława Glaza.

Uroczysty apel zorganizowano przy remizie OSP w Bobrowicach. Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Przemysław Gliński, Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego Elżbieta Polak, członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  Woj. Lubuskiego Piotr Radny, a także starosta krośnieński Mirosław Glaz, Wójt Gminy Bobrowie Marek Babul, Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowice Mariola Szajek, Wójtowie i Burmistrzowie powiatu krośnieńskiego, Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim mł. insp. Robert Konieczny, Dowódcy jednostek wojskowych, Nadleśniczowie, przedstawiciele Straży Granicznej oraz wielu innych znakomitych gości.
Na początku uroczystości nadano sztandar Zarządowi Gminnemu ZOSP RP w Bobrowicach, wkrótce potem minutą ciszy uczczono pamięć ogn. Grzegorza Wesołowskiego, strażaka i ratownika medycznego z JRG nr 1 w Zielonej Górze, który w dniu 9 maja 2018 r. tragicznie zginął na służbie.

Po oficjalnym rozpoczęciu przystąpiono do wręczania odznaczeń i awansów.

MEDAL ZŁOTY „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1.      dh Anusewicz Bernard
2.      dh Bożemski Eugeniusz
3.      dh Leśko Jakub
4.      dh Mazurek Paweł
5.      dh Anusewicz Alojzy
6.      dh Rekusz Daniel
7.      dh Stefaniszyn Zbigniew

MEDAL SREBRNY „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1.      dh Leśko Karolina
2.      dh Leśko Paweł
3.      dh Skwara Jarosław

MEDAL BRĄZOWY „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1.      dh Wąchała Krzysztof
2.      ogn. Michalski Tomasz

Wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów otrzymali:
Stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA:
1.      ogn. Gawlik Piotr – starszy operator sprzętu specjalnego
2.      ogn. Tomasz Kaczmarek – starszy operator sprzętu specjalnego
3.      ogn. Turczyniak Remigiusz – starszy operator sprzętu specjalnego

Stopień OGNIOMISTRZA otrzymali:
1.      mł. ogn. Bekała Marcin – operator sprzętu specjalnego
2.      mł. ogn. Konarski Krzysztof – operator sprzętu specjalnego
3.      mł. ogn. Matuszak Tomasz – starszy operator sprzętu specjalnego

Stopień MŁODSZGO OGNIOMISTRZA otrzymali:
1.      st. sekc. Alejun Adam – ratownik
2.      st. sekc. Karolczak Piotr – ratownik
3.      st. sekc. Kopeć Andrzej – ratownik
4.      st. sekc. Kwiatkowski Tomasz – ratownik
5.      st. sekc. Łukasz Leszczyński – ratownik
6.      st. sekc. Jakub Leśko – ratownik-kierowca
7.      st. sekc. Michalski Tomasz – technik
8.      st. sekc. Naglik Wojciech – ratownik-ratownik
9.      st. sekc. Szostakiewicz Bartosz – ratownik
10.     st. sekc. Szwed Paweł – ratownik-kierowca
11.     st. sekc. Śnieżek Kamil – ratownik-kierowca
12.     st. sekc. Wójcik Rafał – ratownik-kierowca

Wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów;
Stopień SEKCYJNEGO otrzymali:
1.      st. str. Malicz Damian – młodszy ratownik
2.      st. str. Paweł Knoski – młodszy ratownik
3.      st. str. Mateusz Piłat – młodszy ratownik

Po wręczeniu wyróżnień nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej remizy strażackiej oraz Domu Kultury.

Ponadto za zaangażowanie w rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz czynny udział w akcji Ognisty Ratownik – Gorąca Krew Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz okolicznościowym dyplomem wyróżniona została Pani Joanna Piwowarska – Siwczuk.

Serdecznie gratulujemy wszystkim awansowanym, odznaczonym i nagrodzonym.

Zwieńczeniem Gali Strażackiej – Ratownicy w Służbie Niepodległej było rozegranie Powiatowych Ćwiczeń Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Krośnieńskiego. Zmagania sportowo-pożarnicze rozegrane zostały w następujących grupach: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopcy i dziewczęta oraz drużyny kobiece i męskie. Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęta:
I miejsce – MDP Osiecznica
II miejsce – MDP Bobrowice
III miejsce MDP Rybaki
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy:
I miejsce – MDP Osiecznica
II miejsce – MDP Bobrowice
Klasyfikacja generalna zawodów grupa C – kobiety
I miejsce – OSP Bobrowice
II miejsce – OSP Chlebowo
III miejsce – OSP Osiecznica
Klasyfikacja generalna zawodów grupa A – mężczyźni
I miejsce – OSP Bobrowice II
II miejsce – OSP Strzegów
III miejsce – OSP Osiecznica
IV miejsce – OSP Strużka
V miejsce – OSP Bobrowice
VI miejsce – OSP Chlebowo
VII miejsce – OSP Rybaki
VII miejsce – OSP Radomicko
IX miejsce – OSP Drzeńsk Wielki
X miejsce – OSP Markosice
XI miejsce – OSP Dąbie
XII miejsce – OSP Bytnica

Klasyfikacja Gminna zawodów:
I miejsce – Gmina Bobrowice
II miejsce – Gmina Krosno Odrzańskie
III miejsce – Gmina Gubin
IV miejsce – Gmina Maszewo

Za współorganizację Strażackiej Gali – Ratownicy w Służbie Niepodległej serdecznie dziękujemy staroście krośnieńskiemu Mirosławowi Glaz, Wójtowi gminy Bobrowice Markowi Babul oraz Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie Odrzańskim
dh Wiesławowi Leśko.

W dziale Galeria przedstawiamy zdjęcia z uroczystości oraz życzenia jakie wpłynęły na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim z okazji Dnia Strażaka.

Zdjęcia: Ewa Korzeniowska (Urząd Gminy Bobrowice), Franciszek Kaźmierak