Pożar Tartaku w miejscowości Bytnica.

W dniu 2 marca 2018 r o godz. 04:15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrz. wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w Zakładzie Przetwórstwa Drzewnego Hamar w Bytnicy. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP z Krosna Odrz. oraz jednostki OSP Bytnica i Budachów. Po przybyciu na miejsce sił i środków PSP i OSP stwierdzono, że pożar powstał w przestrzeni międzystropowej drewnianej podłogi hali traka. Działania gaśnicze były znacznie utrudnione ze względu na brak dostępu do wnętrza konstrukcji podłogi oraz duże zadymienie. Działania prowadzone były w aparatach ochrony układu oddechowego. W celu zapewnienia ciągłości ładowania butli sprężonym powietrzem na miejsce pożaru zadysponowano samochód SPgaz ze Świebodzina. W celu prowadzenia skutecznych  działań gaśniczych wycinano w drewnianej podłodze otwory rewizyjne i sukcesywnie dogaszano kolejnie ogniska ognia, które znajdowały się wewnątrz podłogi. Działania gaśnicze podjęte przez strażaków nie pozwoliły na dalsze rozprzestrzenienie się pożaru na kolejne części hali. Akcja gaśnicza trwała 10 godzin i uczestniczyło w niej 7 zastępów PSP oraz 6 zastępów OSP.

Opracował: st. kpt. Dariusz Wojtuń
Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Wojtuń