Ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego

23 stycznia 2018 roku nad jeziorem Glibiel w Łochowicach  przeprowadzono ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych.
Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na lodzie, na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki KSRG powiatu krośnieńskiego.
W ćwiczeniach  udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzański oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Wężysk i Bobrowic.
W trakcie zajęć  praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących, pod którymi załamał się lód. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg jeziora przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych, a następnie udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.