Zawalenie stropu w Gubinie

28 grudnia 2017 roku o godz. 12.18 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim wpłynęło zgłoszenie dotyczące częściowego zawalenia opuszczonego budynku fabryki znajdującego się w Gubinie przy ul. Al. Łużyckie 1. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że zawaliła się część stropu pomiędzy III a IV kondygnacją spadając na strop niższej kondygnacji budynku. Pozostała część stropu podparta była dwoma stalowymi słupami, natomiast budynek połączony był od strony wschodniej i zachodniej klatką schodową z innymi budynkami – stabilnymi konstrukcyjnie. Obiekt był wyłączony z użytkowania, była to stara hala produkcyjna. Istniało zagrożenie, iż na  jego terenie znajdować się mogą osoby poszkodowane.W pierwszej fazie działania zastępów polegały na przeszukaniu gruzowiska metodą biologiczną wraz z nawoływaniem po czym przystąpiono do przeszukania gruzowiska przy pomocy kamery termowizyjnej. W wyniku powyższych czynności nie stwierdzono osób pod gruzowiskiem. Na miejscu obecni byli również funkcjonariusze Policji, którzy brali czynny udział w przeszukiwaniu pozostałych obiektów budowlanych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gubinie st. kpt. Dariusza Wojtunia podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce zdarzenia specjalistycznej grupy poszukiwawczo – ratowniczej  z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Krosno Odrzańskie z elektronicznymi urządzeniami do lokalizacji osób zasypanych. Następnie Kierujący Działaniami Ratowniczymi poprosił Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego o zadysponowanie psów ratowniczych do poszukiwań osób zasypanych. Podczas pracy ratowników cały czas kontrolowano dach oraz stropy, a po przybyciu na miejsce zdarzenia teodolitu optycznego wspomógł on pracę osób nadzorujących konstrukcję. Po przybyciu Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wrocław wstrzymano ręczne odgruzowywanie i do działań przystąpiły psy ratownicze. W wyniku przeszukania gruzowiska przez psy ratownicze dowódca specjalistycznej grupy poszukiwawczo – ratowniczej Wrocław

stwierdził, że w gruzowisku nie ma osób żywych. Następnie ponownie przystąpiono do ręcznego odgruzowywania. Po kompleksowym przeszukaniu gruzowiska nie stwierdzono osób poszkodowanych. Po zakończonych działaniach Kierujący Działaniem Ratowniczym bryg. Andrzej Kaźmierak przekazał teren funkcjonariuszowi Policji celem zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

O godzinie 22:35 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o huku, który wydobył się z magazynu, w którym prowadzone były wcześniej działania. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że zawaleniu uległa pozostała część drewnianego dachu budynku. Po stwierdzeniu braku osób poszkodowanych w budynku oraz jego okolicy zakończono działania.

Informację przygotowali: bryg. Andrzej Kaźmierak, st. sekc. Damian Ciesielski, Paulina Pawela
Zdjęcia: bryg. Andrzej Kaźmierak, asp. Piotr Gabrowski