Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 22 do 28 stycznia 2018 r.

Pożary: 4
Miejscowe zagrożenia: 6
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 12

 

Ilość zdarzeń w roku 2018:

Pożary: 22
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 52