Harmonogram szkoleń OSP na 2018 r.

Harmonogram
szkoleń strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych  
powiatu krośnieńskiego, organizowanych przez 
 Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej 
w  Krośnie  Odrzańskim w 2018 roku.

Lp. Nazwa szkolenia Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośrednia udział w działaniach ratowniczych 28.07.2018 28.07.2018
2. Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 26.02.2018 07.04.2018
3. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 23.04.2018 11.08.2018
4. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośrednia udział w działaniach ratowniczych 23.06.2018 23.06.2018
5. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (Dowódców OSP) 17.09.2018 27.10.2018

sporządził: asp. Piotr Gabrowski

Do pobrania:
Karta skierowania
Warunki przyjęcia na szkolenie