Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
Sienkiewicza 2a
66-600 – Krosno Odrzańskie

tel.: (68) 383 01-00
fax: (68) 383 01-06
email: sekretariat@straz.krosnoodrzanskie.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

tel.: (68) 383 50-76, (68) 383 87-72
fax: (68) 383 01-03
email: skkp@straz.krosnoodrzanskie.pl

Kierownictwo
st. bryg. mgr inż. Andrzej Kaźmierak Komendant Powiatowy PSP (68) 383 01-00 kazmieraka@straz.krosnoodrzanskie.pl
bryg. mgr inż. Grzegorz Lisik Z-ca Komendanta Powiatowego PSP (68) 383 01-00 lisikg@straz.krosnoodrzanskie.pl
Wydział Operacyjno, kontrolno – rozpoznawczy
bryg. mgr inż. Grzegorz Czekaliński Naczelnik wydziału (68) 383 50-76 czekalinskig@straz.krosnoodrzanskie.pl
mł. kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski Specjalista,
Oficer prasowy
(68) 383 01-04
693 990 942
gabrowskip@straz.krosnoodrzanskie.pl
Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów
st. ogn. mgr inż. Jolanta Wilk Główny Księgowy (68) 383 01-07 wilkj@straz.krosnoodrzanskie.pl
Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich
mł. asp. inż. Tomasz Michalski Starszy Inspektor (68) 383 50-76 michalskit@straz.krosnoodrzanskie.pl
Sekcja organizacyjno – kadrowa
Nikola Mantura Inspektor (68) 383 01-07 manturan@straz.krosnoodrzanskie.pl
Maćkowiak Agnieszka Referent (68) 383 01-00 sekretariat@straz.krosnoodrzanskie.pl
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Krośnie Odrzańskim
kpt. mgr inż. Michał Sztyber p.o. Dowódca JRG (68) 383 50-76 sztyberm@straz.krosnoodrzanskie.pl
Z-ca Dowódcy JRG (68) 383 50-76
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Gubinie
mł. bryg. inż. Dariusz Wojtuń Dowódca JRG (68) 455 82-30 wojtund@straz.krosnoodrzanskie.pl
st. asp. Marcin Murawa p.o. Z-cy Dowódcy JRG (68) 455 82-30 murawam@straz.krosnoodrzanskie.pl