Działania związane z koronawirusem

W związku z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, strażacy Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej w ramach swoich działań prowadzą pomiar temperatury ciała osób przekraczających granicę na przejściu granicznym w Gubinie. Codziennie, nieprzerwanie od 15 marca w Gubinie oraz cyklicznie w Gubinku funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z powiatu krośnieńskiego wspierają działania Straży Granicznej. W celu zabezpieczenia logistycznego prowadzonych działań strażacy wykorzystali pneumatyczne namioty ratownicze, które rozstawione zostały przy samej granicy polsko-niemieckiej. czytaj więcej...

Ognisty Ratownik – Gorąca Krew – zapraszamy

Sobota 21 marca w godzinach od 9:00 do 12:30  wyjątkowo na parkingu przy ul. Parkowej w m. Krosno Odrzańskie (koło krośnieńskiego ryneczku) w godz. 9:00 – 12:30.

Nie bądź żyła – daj się ukłuć!

W dobie walki z koronawirusem krew potrzebna jest nieustannie – ludzie chorują i ulegają wypadkom tak, jak wcześniej. Zmienia się tylko wyjątkowo miejsce poboru krwi. Tym razem krwiobus stanie na parkingu przy krośnieńskim rynku. Zachęcam wszystkich, którzy mogą, by wzięli udział i oddali krew, która ratuje życie. Pamiętajmy, że zapotrzebowanie będzie rosło! czytaj więcej...

Zmiana formy funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim w zakresie obsługi interesantów

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Informujemy, że w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną na terenie kraju oraz potrzebą zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się wizyty interesantów w obiekcie.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny. Wszelkiego rodzaju dokumenty można składać za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznych skrzynek pocztowych, poczty elektronicznej, faksu itp. Przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrz. udostępniona została również skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty. Przepraszamy za utrudniania. czytaj więcej...

Pożegnanie ze służbą Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie

W dniu 28 lutego 2020 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie odbyło się uroczyste pożegnanie Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej asp. sztab. Wojciecha Liczbińskiego, który z dniem 28 lutego przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
Pan asp. sztab. Wojciech Liczbiński jest strażakiem z ponad 24-letnim stażem służby i pracy. Służbę w pożarnictwie rozpoczął 22 grudnia 1997 roku w Komendzie Rejonowej PSP
w Krośnie Odrzańskim. 22 grudnia 2000 r., ukończył kurs kwalifikacyjny podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Podoficerskiej w Opolu. W roku 2005 uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa, kończąc Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu.
Stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG objął 01 sierpnia 2010 roku.
W okresie pełnienia służby dał się poznać jako wzorowy strażak o dużym poczuciu zdyscyplinowania i odpowiedzialności służbowej. Podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych wykazywał się dużym profesjonalizmem oraz opanowaniem. Zawsze wykazywał się trafnymi decyzjami oraz wzorowo wykonywał powierzone obowiązku. Zdobytą wiedzę i doświadczenie chętnie przekazywał podczas szkoleń strażakom, szkolił również strażaków ochotników.
Chętnie włączał się w akcje promujące wiedzę z zakresu działalności ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Był także wielokrotnie nagradzany za wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej oraz właściwą postawę. Aktywnie uczestniczył
we współpracy transgranicznej z podmiotami niemieckimi, szczególnie na płaszczyźnie organizacji wspólnych ćwiczeń. Swoją postawą oraz zaangażowaniem dbał o właściwy wizerunek strażaka Państwowej Straży Pożarnej.
W związku z przejściem na emeryturę, życzenia koledze złożyli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim st. bryg. Andrzej Kaźmierak oraz koledzy i koleżanki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie. czytaj więcej...

Pożar samochodu osobowego w Gubinie

W dniu 24 lutego 2020 roku w godzinach popołudniowych, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki BMW w Gubinie na ul. Sikorskiego. Z uwagi na zagrożenie dla budynku gospodarczego, który usytuowany był przy palącym się pojeździe, na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gubinie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym w wyniku rozpoznania stwierdził pożar samochodu osobowego znajdującego się pod dobudowaną do budynku gospodarczego wiatą. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu palącej się komory silnika za pomocą jednego prądu wody w natarciu przez ratowników wyposażonych w sprzęt ochrony układu oddechowego. Po ugaszeniu pożaru dokonano sprawdzenia kamerą termowizyjną budynku gospodarczego celem wyeliminowania możliwości rozprzestrzenienia się pożaru. czytaj więcej...