Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 05 do 11 października 2020 r.

Pożary:   2
Miejscowe zagrożenia: 15
Alarmy fałszywe:   0
Ogółem: 17