Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 28 września do 04 października 2020 r.

Pożary:   6
Miejscowe zagrożenia: 12
Alarmy fałszywe:   0
Ogółem: 18