Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 21 do 27 września 2020 r.

Pożary:   6
Miejscowe zagrożenia: 17
Alarmy fałszywe:   4
Ogółem: 27