Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 7 do 13 września 2020 r.

Pożary:   7
Miejscowe zagrożenia: 18
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 26