Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2020 r.

Pożary:   3
Miejscowe zagrożenia: 18
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 21