Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 17 do 23 sierpnia 2020 r.

Pożary:   1
Miejscowe zagrożenia: 27
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 30