Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 27 lipca do 02 sierpnia 2020 r.

Pożary:   8
Miejscowe zagrożenia: 18
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 27