Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 06 do 12 lipca 2020 r.

Pożary:  4
Miejscowe zagrożenia: 16
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 21