Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 29 czerwca do 05 lipca 2020 r.

Pożary:  5
Miejscowe zagrożenia: 40
Alarmy fałszywe:   0
Ogółem: 45