Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 22 do 28 czerwca 2020 r.

Pożary:  13
Miejscowe zagrożenia: 25
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 39