Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 15 do 21 czerwca 2020 r.

Pożary:   5
Miejscowe zagrożenia: 25
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 32