Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 8 do 14 czerwca 2020 r.

Pożary: 12
Miejscowe zagrożenia: 88
Alarmy fałszywe:   4
Ogółem: 104