Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 1 do 7 czerwca 2020 r.

Pożary:   6
Miejscowe zagrożenia: 23
Alarmy fałszywe:   0
Ogółem: 29