Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 25 maja do 31 maja 2020 r.

Pożary:   3
Miejscowe zagrożenia: 29
Alarmy fałszywe:   0
Ogółem: 32