Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 18 maja do 24 maja 2020 r.

Pożary: 12
Miejscowe zagrożenia: 24
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 38