Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 04 maja do 10 maja 2020 r.

Pożary: 13
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe:   0
Ogółem: 41