Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 13 do 19 kwietnia 2020 r.

Pożary: 14
Miejscowe zagrożenia: 22
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 37