Działania strażaków w związku z koronawirusem

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zagrożeniem COVID-19, jak co dzień, nieprzerwanie od 15 marca strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gubinie, poza realizacją swoich zadań ustawowych dokonują pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających na teren kraju. Średnio codziennie przekracza granicę po kilkadziesiąt pieszych i ponad 100 pojazdów.
Ponadto w dniu wczorajszym strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krośnie Odrzańskim rozstawili przy Izbie Przyjęć Zachodniego Centrum Medycznego dwa namioty, w których będzie odbywała się wstępna segregacja osób potencjalnie podejrzanych zarażeniem koronawirusem.
W działaniach związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zaangażowane na terenie powiatu są również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. To właśnie Ci druhowie informują społeczeństwo w swoich miejscowościach o zagrożeniach związanych z koronawirusem, pomagają oraz dostarczają żywność osobom, które pozostają w kwarantannie lub w izolacji.