Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 6 do 12 kwietnia 2020 r.

Pożary: 18
Miejscowe zagrożenia: 25
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 45