Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 30 marca do 5 kwietnia 2020 r.

Pożary: 24
Miejscowe zagrożenia: 11
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 36