Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 23 do 29 marca 2020 r.

Pożary: 22
Miejscowe zagrożenia: 14
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 36