Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 9 do 15 marca 2020 r.

Pożary: 5
Miejscowe zagrożenia: 10
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 17