Zmiana formy funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim w zakresie obsługi interesantów

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Informujemy, że w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną na terenie kraju oraz potrzebą zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się wizyty interesantów w obiekcie.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny. Wszelkiego rodzaju dokumenty można składać za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznych skrzynek pocztowych, poczty elektronicznej, faksu itp. Przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrz. udostępniona została również skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty. Przepraszamy za utrudniania.

Szczegółowe informacje o zasadach osobistej obsługi interesantów można uzyskać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
ul. Sienkiewicza 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel.: (68) 383 01-00
fax: (68) 383 01-06
email: sekretariat@straz.krosnoodrzanskie.pl

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych KP PSP w Krośnie Odrz. dostępne są na stronie internetowej w zakładce Kontakt.