Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 2 do 8 marca 2020 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 16