Pożegnanie ze służbą Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie

W dniu 28 lutego 2020 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie odbyło się uroczyste pożegnanie Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej asp. sztab. Wojciecha Liczbińskiego, który z dniem 28 lutego przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
Pan asp. sztab. Wojciech Liczbiński jest strażakiem z ponad 24-letnim stażem służby i pracy. Służbę w pożarnictwie rozpoczął 22 grudnia 1997 roku w Komendzie Rejonowej PSP
w Krośnie Odrzańskim. 22 grudnia 2000 r., ukończył kurs kwalifikacyjny podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Podoficerskiej w Opolu. W roku 2005 uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa, kończąc Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu.
Stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG objął 01 sierpnia 2010 roku.
W okresie pełnienia służby dał się poznać jako wzorowy strażak o dużym poczuciu zdyscyplinowania i odpowiedzialności służbowej. Podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych wykazywał się dużym profesjonalizmem oraz opanowaniem. Zawsze wykazywał się trafnymi decyzjami oraz wzorowo wykonywał powierzone obowiązku. Zdobytą wiedzę i doświadczenie chętnie przekazywał podczas szkoleń strażakom, szkolił również strażaków ochotników.
Chętnie włączał się w akcje promujące wiedzę z zakresu działalności ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Był także wielokrotnie nagradzany za wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej oraz właściwą postawę. Aktywnie uczestniczył
we współpracy transgranicznej z podmiotami niemieckimi, szczególnie na płaszczyźnie organizacji wspólnych ćwiczeń. Swoją postawą oraz zaangażowaniem dbał o właściwy wizerunek strażaka Państwowej Straży Pożarnej.
W związku z przejściem na emeryturę, życzenia koledze złożyli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim st. bryg. Andrzej Kaźmierak oraz koledzy i koleżanki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz życzymy powodzenia w realizacji wszelkich planów i przyszłych życiowych wyzwań.