Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 24 lutego do 1 marca 2020 r.

Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 9
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 18