Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 10 do 16 lutego 2020 r.

Pożary: 6
Miejscowe zagrożenia: 29
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 35