Pokaz KPP dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Gubinie

Dnia 11 lutego 2020 r. gubińscy strażacy przeprowadzili pokazy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Gubinie.

Podczas zajęć strażacy opowiedzieli o zasadach udzielania pierwszej pomocy m.in. podczas zadławienia, zasłabnięcia czy utraty przytomności. Zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo–oddechowej z użyciem AED, po czym dzieci mogły przećwiczyć zdobytą wiedze teoretyczną na fantomie. Na zakończenie poinstruowano dzieci w jaki sposób należy zgłaszać zdarzenie na numer alarmowy 998 i 112.

Opracowanie: st. asp. Piotr Gabrowski
Zdjęcia: st. asp. Marcin Murawa