Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 3 do 9 lutego 2020 r.

Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 6
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 9