Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 13 do 19 stycznia 2020 r.

Pożary: 5
Miejscowe zagrożenia: 2
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 7