Nagrody Komendanta Głównego PSP dla członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych

15 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim na uroczystej zbiórce odbyło się wręczenie nagród dla członków Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej.

Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim st. bryg. Andrzej Kaźmierak po przyjęciu meldunku złożonego przez dowódcę JRG w Krośnie Odrzańskim mł. bryg. Dariusza Wojtuń odczytał decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Andrzeja Bartkowiaka, który przyznał  za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej
oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej
nagrodę pieniężną dla dowódcy grupy mł. bryg. Dariusza Wojtuń oraz st. asp. Krzysztofa Kuźniak.

Decyzję o przyznaniu nagrody wyróżnionym funkcjonariuszom wręczył Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim,  który prócz gratulacji życzył dalszego wzorowego wykonywania obowiązków służbowych w ramach funkcjonowania Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej.  Do gratulacji i życzeń przyłączyli się również koledzy wyróżnionych funkcjonariuszy.

 

Opracowanie: Agnieszka Maćkowiak, Paulina Pawela
Zdjęcia: Agnieszka Maćkowiak, Paulina Pawela