Ognisty Ratownik – Gorąca Krew

W dniu 11 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim odbyła się Akcja Poboru Krwi w ramach programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W akcji udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatycy krwiodawstwa, łącznie zarejestrowano 22 osoby. Podczas zbiórki pozyskano ponad 8 litrów drogocennego płynu. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe zdjęcie zrobione podczas oddawania krwi. czytaj więcej...

Nagrody Komendanta Głównego PSP dla członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych

15 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim na uroczystej zbiórce odbyło się wręczenie nagród dla członków Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej.

Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim st. bryg. Andrzej Kaźmierak po przyjęciu meldunku złożonego przez dowódcę JRG w Krośnie Odrzańskim mł. bryg. Dariusza Wojtuń odczytał decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Andrzeja Bartkowiaka, który przyznał  za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej
oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej
nagrodę pieniężną dla dowódcy grupy mł. bryg. Dariusza Wojtuń oraz st. asp. Krzysztofa Kuźniak. czytaj więcej...

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR). czytaj więcej...

Ognisty Ratownik – Gorąca Krew

„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

Akcja odbędzie się:

11 stycznia (sobota) w godzinach  9:00 – 12:30

w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim ul. Sienkiewicza 2a.  Poboru krwi dokona Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry.

Czekamy na wszystkich chętnych dobrej woli, którzy mogą podzielić się bezcennym lekiem, jakim jest KREW. Ciągła dynamika i rozwój cywilizacyjny skłania nas do refleksji, że ludzkie ŻYCIE jest nieprzewidywalne, a każdy z Nas może być potencjalnym Biorcą, dlatego jeśli możesz pomóc – to masz okazję stając się Dawcą. Dzisiaj Ty pomagasz innym, w razie potrzeby Tobie pomogą tacy jak Ty. Pomimo ogromnego postępu medycyny dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach, a jej jedynym źródłem są zdrowi ludzie. czytaj więcej...

Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r.

Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 7
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 15