Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 25 listopada do 1 grudnia 2019 r.

Pożary: 4
Miejscowe zagrożenia: 4
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 8