Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 11 do 17 listopada 2019 r.

Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 7
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 11