Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 4 do 10 listopada 2019 r.

Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 3
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 5