Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 21 do 27 października 2019 r.

Pożary:   5
Miejscowe zagrożenia:   5
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 11