Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 23 września do 29 września 2019 r.

Pożary:   5
Miejscowe zagrożenia:   7
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 13