Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 16 września do 22 września 2019 r.

Pożary:   5
Miejscowe zagrożenia: 10
Alarmy fałszywe:   3
Ogółem: 18