Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 9 września do 15 września 2019 r.

Pożary:   6
Miejscowe zagrożenia: 16
Alarmy fałszywe:   0
Ogółem: 22