Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 2 września do 8 września 2019 r.

Pożary:   9
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 23