Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 19 sierpnia do 25 sierpnia 2019 r.

Pożary:   2
Miejscowe zagrożenia: 22
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 26