Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 22 do 28 lipca 2019 r.

Pożary: 11
Miejscowe zagrożenia: 16
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 28